Roccat Ryos MK FX - Recenzia

Roccat Ryos MK FX - Recenzia

 

Model mechanickej klávesnice Ryos MK FX od spoločnosti Roccat je jej premiérou v kombinácii hernej mechanickej klávesnice a RGB podsvietenia. Konečne sme sa teda dočkali, veď v tomto smere Roccat predbehol Razer, Corsair či Logitech.

Balenie

O tom, že Ryos prichádza vo veľkom štýle, svedčí aj balenie, resp. veľkosť škatule. Tá je na pomery, na ktoré sme zvyknutí, nadpriemerne veľká. Pre predstavu škatuľa meria 508×234×44mm, no jej reálne rozmery si uvedomíte, až keď ju vezmete do ruky. Jej spracovanie je sympatické. Z každej strany ju zdobí nejaká grafika, technické špecifikácie či popis jednotlivých funkcií. Vnútri balenia okrem klávesnice nájdete technickú dokumentáciu a trojicu samolepiek s logom výrobcu.

Dizajn, prevedenie

Dá sa povedať, že Roccat Ryos do istej miery vychádza z modelu Isku, aspoň teda čo sa tvaru a rozloženia niektorých klávesov týka. Obrovská škatuľa naznačuje aj nadpriemerné rozmery klávesnice. Jej rozmery sú 508×234×44mm a hmotnosť 1600g, teda ide o riadneho „macka“. Do veľkej miery to zapríčiňuje masívna lakťová opierka, ktorá je v strednej časti zdobená logom výrobcu a nápisom Roccat. Farebne je klávesnica ladená do čiernej farby, no už na prvý pohľad si všimnete, že štruktúra povrchu je v oblasti klávesov rozdielna ako na lakťovej opierke. V okolí klávesov sa nachádzajú maličké výstupky, resp. bodky, ktoré vytvárajú povrch odolný voči odtlačkom prstov, fľakom a podobným nečistotám.

Povrchová štruktúra po obvode klávesnice a na lakťovej opierke je hladká a matná. Rozloženie klávesov je štandardné, recenzovaný model sme dostali s US lokalizáciou. Klávesy F1 – F12 sú rozložené v troch blokoch po štyri klávesy. Kombináciou Fn a niektorej z „F“ klávesov sa vám sprístupní jej podfunkcia ako ovládanie hlasitosti, multimédiá, ovládanie jasu. V ľavej časti je umiestnený zvislý stĺpec s macro klávesmi M – M5, ktorý by si zaslúžil možno trošku väčší odstup od ostatných klávesov. Okrem toho, pod medzerníkom nájdete ešte trojicu klávesov označených T1 – T3, ktoré sú prednastavené na zmenu profilu. Trochu netradične sa nad smerovými šípkami nachádza trojica podsvietených piktogramov, informujúca o zapnutí NumLocku, funkcie Easy-Shift a ScrollLocku.

Čo sa tvaru týka, klávesnici dominujú hrany. Množstvo hrán po celom jej obvode. V ľavom hornom rohu sa nachádza dvojica 3,5mm jack portov pre pripojenie headsetu, ktoré sú navyše zvýraznené aj piktogramom na lepšiu lokalizáciu. Zo stredu hornej časti je vyvedený 1,8m dlhý opletaný kábel, na ktorého konci nájdete dvojicu USB konektorov a 3,5mm konektory pre zapojenie slúchadiel a mikrofónu.

Plusový bod má Roccat za pásku so suchým zipsom, pomocou ktorej si viete káble zviazať na potrebnú dĺžku. Na spodnej časti sa nachádza štvorica veľkých protišmykových podložiek, ktoré sú umiestnené v rohoch, piata takáto gumená podložka je umiestnená pozdĺžne s lakťovou opierkou. Vďaka tomu klávesnica leží na stole naozaj pevne a chce to pomerne veľké úsilie nechcene ju posunúť. Pogumované sú aj konce výklopných nožičiek, ktoré však plnia len symbolickú funkciu, pretože klávesnicu zdvihnú len minimálne. Vašej pozornosti neunikne množstvo akýchsi výrezov, resp. kanálikov v spodnej časti, ktoré výrobca implementoval pre káblový manažment ostatných periférií.

Mechanické spínače

Roccat, na rozdiel od niektorých svojich konkurentov, sa naďalej drží „osvedčených“ mechanických spínačov z dielne nemeckej spoločnosti Cherry. V konečnom dôsledku, dalo sa asi aj čakať, že dve nemecké firmy sa budú vzájomne podporovať a že Roccat nebude pracovať na vývoji vlastných spínačov, podobne ako Razer či Logitech. V modeli Ryos MK FX sú použité hnedé mechanické spínače, ktoré sa radia medzi najobľúbenejšie a vyznačujú sa hlavne ich tichosťou a hmatovou odozvou. Mechanické spínače ponúknu životnosť 50 miliónov kliknutí a vďaka laserovo vypáleným symbolom sa výrazne predĺži aj životnosť samotných klávesov. Taktilná (hmatová) odozva je na úrovni 45G, klávesy majú nelineárny chod, body aktivácie sú 2mm, rovnako aj reset point.

Softvér

Na plnohodnotné využitie herných periférií je nevyhnutný softvér. Pre klávesnicu Ryos MK FX a ďalšie tri periférie (herné myšky Nyth, Kova a Kiro) je to program s názvom Roccat Swarm, ktorý zastrešuje túto štvoricu zariadení. Úvodné prostredie je ladené do „mimozemšťanských“ motívov, ktoré je akýmsi odkazom na spoluprácu Roccat a zariadeniami Alienware, ktoré spadajú pod kuratelu spoločnosti Dell. Softvér klávesnicu po pripojení sám detekuje a stiahne vám k nej potrebný update.

Úvodná karta vám ponúkne prostredníctvom ikon prístup k nastaveniam klávesnice, kartu AlienFX, nastavenie Swarm Connect, čo je aplikácia do vášho smartfónu, vďaka ktorej získate prístup k nastaveniam priamo z telefónu či funkciu TalkFX, ktorá „komunikuje“ priamo s hrou a pri kritickej úrovni zdravia sa rozsvieti klávesnica, prípadne aj myš na červeno. Túto funkciu však musí podporovať aj daná videohra.

Prejdime ale priamo k nastaveniam klávesnice. V hornej časti sa nachádza štvorica záložiek, ikona pripináčika (pin), settings, key assignment a illumination, teda podsvietenie. O tom bude reč v samostatnej kapitole. Prvou záložkou je ikonka pripináčika, resp. pinu, v ktorej nič konkrétne nenastavujete, no Roccat Swarm vám umožní „pripnúť“ si funkcie, ktoré sú pre vás najdôležitejšie a všetky ich ovládať z tejto karty, čo šetrí čas, pretože máte všetko potrebné po ruke. Ďalšou záložkou sú nastavenia, resp. settings, kde nájdete základné nastavenia, ako priradenie funkcie Caps Locku, pre ktorý je primárne prednastavená funkcia Roccat Easy-Shift[+], ktorej primárnou funkciou je to, že každý kláves má okrem primárnej aj sekundárnu funkciu.

Zaujímavou je funkcia Timeout, pomocou ktorej si nastavíte čas, po ktorom prejde klávesnica do akéhosi úsporného režimu. Pre tento úsporný režim si môžete zvoliť úroveň jasu, prípadne ju prepnúť do stavu Starlit Sky, čo je náhodné rozsvecovanie a zhasínanie jednotlivých klávesov, alebo ju nechať úplne „zaspať“. Predposlednou záložkou je key assignment – priradenie klávesov – ktoré funguje v štýle drag&drop, teda chytiť a pustiť. Znamená to, že jednotlivým klávesom priradíte niektorú z predvolených funkcií, prípadne si vytvoríte vlastné makrá (pre makrá je vo Swarme k dispozícii zbierka presetov pre vybrané hry a aplikácie). K dispozícii máte dva typy náhľadov, v prvom je vidieť celú klávesnicu a zvýrazní sa len nastavovaný kláves, v druhom náhľade zase vidíte zoznam klávesov. V oboch náhľadoch je pre každý kláves možné priradiť primárnu aj sekundárnu funkciu, ktorá sa aktivuje stlačením klávesu Easy-Shift[+], pričom o jej spustení ste informovaný LED diódou nad panelom so šípkami.

V rámci softvéru je možné vytvoriť päticu profilov, pričom pre každý z nich je k dispozícii manažér profilu a makier a k jednotlivým profilom možno priradzovať jednotlivé aplikácie, importovať ich, exportovať a podobne.

Podsvietenie

Ryos ponúka naozaj široké možnosti nastavenia podsvietenia, preto sa podsvieteniu venujem v samostatnej kapitole. Keďže je spoločnosť Roccat posledná spomedzi veľkých hráčov, ktorá do svojej mechanickej klávesnice implementovala RGB podsvietenie, chcela prísť s niečím odlišným, lepším. Pre podsvietenie je pripravených 10 rôznych prednastavených presetov + custom mode. Ich prehľad môžete vidieť na obrázku. Pre takmer každý z nich sa dá nastaviť rýchlosť efektu, úroveň jasu a farba. Pri efekte Ripple FX je to zase množstvo klávesov na šírku, ktoré sa v rámci efektu pohybujú po klávesnici a podobne. Efekt ekvalizér funguje zase len pri zapnutej hudbe a podsvietenie vytvára efekt podobný hudobnému ekvalizéru. Game preset vám zase umožní výber niektorého zo žánrov alebo konkrétnych hier a vysvietenie vybraných klávesov, ktoré sú pre ten ktorý žáner alebo hru kľúčové. Custom mode zase ponúkne vysvecovanie jednotlivých zón, voľbu efektu či farbu pre každú zo zón.

Podsvietenie, resp. jeho intenzitu je možné ovládať aj pomocou kláves Fn+F11, a to v piatich úrovniach. Samozrejme, podsvietenie sa dá aj úplne vypnúť. To by bola teória. Teraz trochu praxe. Podľa môjho názoru, prvým problémom je plynulosť efektov, hlavne efektu vlny. Jej pohyb nie je plynulý, ale akoby sekaný, a pri takej drahej klávesnici to nepôsobí dobrým dojmom. Ďalším, o niečo menším negatívom je pomerne dlhá odozva na zmenu profilu podsvietenia, približne 3 – 4 sekundy. Ďalším problémom je nehomogenita podsvietenia klávesov, kde vrchná časť kláves je podsvietená dobre, no smerom nadol intenzita výrazne klesá.

Naše hodnotenie

Vzhľadom na vyššie spomenuté niet pochýb o tom, že Roccat Ryos MK FX je naozaj špičkovou klávesnicou. Počnúc výborným prevedením, dizajnom cez výborný a dômyselný softvér Roccat Swarm, dvojicu 32-bit ARM Cortex procesorov s 2MB pamäte pre vaše profily a nastavenia. Oceňujem i ďalšie maličkosti v podobe suchého zipsu kabeláže a grafickej potlače USB koncoviek, vďaka ktorej nebudete musieť pri zapájaní klávesnice maturovať. Ja osobne vidím aj dobrý nápad a potenciál v TalkFX, ktorý po rozšírení u herných vývojárov bude zaujímavým doplnkom vo videohrách. Nesmiem zabudnúť na lakťovú opierku, vďaka ktorej je práca s klávesnicou o niečo príjemnejšia. Za zmienku stojí aj pokročilý anti-ghosting, ktorý zaznamená súčasne až 30 kláves + 8 modifikátorov.
Roccat síce prišiel s ich prvou mechanikou s RGB podsvietením, no nejaké muchy by to ešte chcelo vychytať, ako napr. trhavný efekt svetelnej vlny či homogenita podsvietenia. Ako ďalšie negatíva spomeniem celkovo pomalšiu odozvu na vykonanie zmeny v nastaveniach či absenciu USB portu na klávesnici. Nad celkovým hodnotením som mal trochu dilemu. Hlavne nad pomalšími reakciami softvéru na zmenu nastavení a trhavý pohyb svetelnej vlny. Chcem však veriť tomu, že tento nedostatok odstráni niektorá z budúcich aktualizácií. Cena je vysoká, podstatne vyššia ako napr. u nedávno recenzovanej „čiernej vdovy“ a osloví asi len malú časť slovenských zákazníkov, do úvahy však treba brať kúpyschopnosť globálne. Jednoducho, kto bude chcieť, tak si ju kúpi, kto nebude chcieť, kúpi si niečo iné.

Klady

 • Roccat Swarm
 • Dizajn, prevedenie
 • Lakťová opierka
 • RGB podsvietenie
 • Roccat Easy-Shift[+]
 • Dvojica 32-bit ARM Cortex procesorov s 2MB pamäte
 • Potenciál TalkFX
 • Pokročilý anti-ghosting

Zápory

 • Vyššia cena
 • Pomalšia odozva softvéru
 • Absencia USB portu

Informácie o produkte

Roccat Ryos MK FX 2016

 • Kategória: Klávesnice
 • Šírka: 508 mm
 • Výška: 234 mm
 • Hĺbka/hrúbka: 44 mm
 • Hmotnosť: 1600 g
 • Farba: Čierna
 • Orientačná cena: 200 €
 • Produkt na recenzovanie poskytla spoločnosť: Roccat

Zobraziť viac

Korekcia: Zdenka Schwarzová

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk