Recenzie

Novinky

Nakoľko u mňa(Hiro) prebieha už niekoľkodenné sťahovanie na chvíľku zastal na portáli život. O nič…