Súťaž o Creative SB E5

Súťaž bola ukončená!
1.cenu v súťaži o Creative SB E5 získava Patrik Gajdošs emailom redmastersk@xxxxxx.xxxx .

a

 

 

 

...vám prináša...

 


Originál súťažného obrázka nájdete v Generation magazíne.

DOJMY Z POUŽÍVANIA

Len tie najlepšie. Naozaj. Až kým človek nesiahne po takomto slúchadlovom zosilňovači, nevie, čo je to kvalitný zvukový výstup zo smartfónov, prehrávačov, tabletov či notebookov. Samozrejme, za predpokladu, že používate aspoň trochu kvalitnejšie slúchadlá. Používanie Sound Blaster E5 je zážitok, zvuk je nádherný, v skladbách vyniknú všetky detaily, výšky, hĺbky, basy. Pokiaľ sa človek vyhrá s nastaveniami v softvéri, získa na možnosti pripojenej periférie naozaj špičkový zvuk. Kvalitu zvuku do istej miery zvyšujú aj pozlátené audio porty. Bezdrôtová komunikácia s perifériami je perfektná, bez akejkoľvek degradácie kvality zvuku oproti káblu, rovnako, degradáciu zvuku nespôsobuje ani pripojenie dvoch párov slúchadiel naraz. Ďalšou zaujímavosťou, ktorú v Sound Blaster E5 nájdete, je vstavaný smerový CrystalVoice mikrofón pre nahrávanie zvuku a telefonovanie.

Sound Blaster E5 poháňa Li-Pol batéria s kapacitou 3200mAh, vďaka čomu je výdrž na jedno nabitie je viac ako slušná. Výrobca udáva dobu výdrže až 8 hodín, a to aj pri prenose zvuku cez Bluetooth. Zaujímavými doplnkami v balení sú dve gumičky, pomocou ktorých môžete trochu primitívnym, ale praktickým spôsobom spojiť smartfón so zosilňovačom. Praktický je taktiež aj akýsi držiak či podstavec, pomocou ktorého môžete zosilňovač namontovať na mikrofónový stojan. Nemenej praktickou je možnosť využiť zosilňovač ako power banku a v núdzovom prípade si dobiť napr. mobilný telefón.

Keďže E5 je spomedzi všetkých slúchadlových zosilňovačov z E-série najvyšším modelom, najväčšie sú aj jeho rozmery a hmotnosť, no ani to nebráni v tom, aby sa dal relatívne bez problémov nosiť vo vrecku. Niekomu to však môže prekážať, ale tak či onak, ubrať pár milimetrov z hrúbky by mu neuškodilo. Ďalších zase môže odradiť aj vyššia cena, ktorú budú akceptovať zrejme len zanietení audiofili.

kompletnú recenziu nájdete tu.


Aby ste bol(a) zaradený(á) do súťaže, stačí vyplniť v tomto formulári všetky povinné položky, odpovedať na súťažnú otázku a potvrdiť vo formulári odber noviniek.
1. cena Creative Sound Blaster E5
Júnové číslo magazínu Generation nájdete na tomto odkaze.
Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 07.06.2015 do 30.06.2015. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe www.Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú cenu od spoločnosti Playman, PC Homeworld Remastered Edition.
 7. Iné ustanovenia - zaslaním formulára s odpoveďou na súťažnú otázku vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujúcich v rámci súťaže. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely organizátorom a spoločnosti Mission GAMES, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť meno, podobizeň a ostatné materiály o súťažiacich na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora a jeho ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.
 1. Meno a priezvisko(*)
  nesprávny údaj
 2. e-mailová adresa(*)
  nesprávny údaj
 3.  

 4. Akými vstupnými a výstupnými konektormi SB E5 disponuje?(*)
  odpoveď môžete nájsť na tomto odkaze
  Nesprávne vyplnené
 5. Ako ste spokojní s novou podobou Gamesite.sk? Páči sa vám nový spôsob komentovania? Prosíme vás o pripomienky, kladné alebo záporné.
  Nesprávne vyplnené
 6. Prihlásiť sa k odberu noviniek(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 7.  

 8. Súhlasím so súťažnými podmienkami(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 9.  

 10. Si robot?
  Ak nie si človek, choď preč!

Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk