Súťaž o 3x PC Homeworld Remastered Collection

 
Súťaž bola ukončená!
1.cenu v súťaži o 3x PC Homeworld Remastered Collection získava Andrej Stieranka s emailom andrejstieranka@xxxxxx.xxxx .
2.cenu v súťaži o 3x PC Homeworld Remastered Collection získava Gabriel Varga s emailom g.varga64@xxxxxx.xxxx .
3.cenu v súťaži o 3x PC Homeworld Remastered Collection získava Peter Holobradý s emailom gecko@xxxxxx.xxxx .

a

 

 

 

...vám prináša...

 


Originál súťažného obrázka nájdete v Generation magazíne.

Keď sa povie Homeworld, spomenú si tí, ktorí už hrajú nejaký ten piatok, na výbornú 3D sci-fi stratégiu z roku 1999 a slušný druhý diel, ktorý vyšiel o 4 roky neskôr. Táto vylepšená verzia počíta s upravenou grafikou, zvukmi a prepracovanými filmovými scénami. Fanúšikov iste poteší možnosť si zahrať hru aj v pôvodnej podobe.

Obsahuje: Homeworld Remastered Edition, Homeworld 2 Remastered Edition, Homeworld Classic, Homeworld 2 Classic, Homeworld Remastered Multiplayer Beta (Konkurenčné multiplayerové módy pre obidva Homeworld a Homeworld 2 boli zlúčené do jedného centralizovaného režimu, ktorý Vám umožní prístup k obsahu (závody, mapy a herné módy) a vylepšeniam, funkcie a technológie z obidvoch hier, čo umožňuje hrať neobmedzený konkurenčný multiplayerové vesmírne bitky obrovských rozmerov.)

Hra ponúka:

 • Boj s viac ako 100 kozmickými loďami
 • Aktualizované high-res textúry a modely
 • Nové grafické efekty
 • Podpora pre HD, UHD, a 4K rozlíšenia
 • Nový zvukový mix pomocou pôvodných zdrojových efektov a hudby
 • Cinematic scény znovu v krásnom vysokom rozlíšení s vernosťou pôvodným umelcom
 • Mód podpora a mód náradie

Aby ste bol(a) zaradený(á) do súťaže, stačí vyplniť v tomto formulári všetky povinné položky, odpovedať na súťažnú otázku a potvrdiť vo formulári odber noviniek.
1. cena PC Homeworld Remastered Collection
2. cena PC Homeworld Remastered Collection
3. cena PC Homeworld Remastered Collection
Júnové číslo magazínu Generation nájdete na tomto odkaze.
Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 07.06.2015 do 30.06.2015. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe www.Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú cenu od spoločnosti Playman, PC Homeworld Remastered Edition.
 7. Iné ustanovenia - zaslaním formulára s odpoveďou na súťažnú otázku vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujúcich v rámci súťaže. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely organizátorom a spoločnosti Mission GAMES, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť meno, podobizeň a ostatné materiály o súťažiacich na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora a jeho ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.
 1. Meno a priezvisko(*)
  nesprávny údaj
 2. e-mailová adresa(*)
  nesprávny údaj
 3. Ako ste spokojní s novou podobou Gamesite.sk? Páči sa vám nový spôsob komentovania? Prosíme vás o pripomienky, kladné alebo záporné.
  Nesprávne vyplnené
 4. Prihlásiť sa k odberu noviniek(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 5. Súhlasím so súťažnými podmienkami(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 6. Si robot?
  Ak nie si človek, choď preč!

Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk