Súťaž o 5x Moto GP 15

 
Súťaž bola ukončená!
1.cenu v súťaži o 5x Moto GP 15 získava Anna Rajniaková s emailom arajniakova@xxxxxx.xxxx .
2.cenu v súťaži o 5x Moto GP 15 získava Patrik Korintuš s emailom opica21@xxxxxx.xxxx .
3.cenu v súťaži o 5x Moto GP 15 získava Tomáš Bremser s emailom tomas.bremser@xxxxxx.xxxx .
4.cenu v súťaži o 5x Moto GP 15 získava Kristián Šimko s emailom kaake45@xxxxxx.xxxx .
5.cenu v súťaži o 5x Moto GP 15 získava Ľubomír Čelár s emailom luboscelar@xxxxxx.xxxx .

a

 

 

 

...vám prináša...

 


Originál súťažného obrázka nájdete v Generation magazíne.

OSOBNÝ TÍM A ÚPRAVY: Hráč má možnosť vytvoriť si vlastný osobný tím. Môže nakupovať motorky, vlastný vzhľad inšpirovaný skutočným designom motoriek, vybrať svojmu tímu názov aj logo. Každý vzhľad má rôzne grafické vzory a hráč si ich môže farebne upraviť; v režime MotoGP™ Career sa naviac na motorku pridávajú ďalší sponzori.

GP KREDITY: Nová peňažná jednotka používaná vo všetkých herných režimoch. Hráč GP kredity získava jednoducho tým, že hrá. Po každom preteku v kariére získa pár GP kreditov ako bonus; veľmi sa hodí k nakupovaniu nových motoriek a vzhľadov a upravovaniu vášho virtuálneho pretekára a motorky.

CELKOM NOVÝ REŽIM KARIÉRY: Nové funkcie režimu kariéry sú vlastný tím jazdca, sponzori a GP kredity. Hráč môže so svojím vlastným týmom pretekať, dojednávať zmluvy priamo so sponzormi a získavať tak viac GP kreditov a fanúšikov, vďaka ktorým sa stane šampiónom. Sponzori fungujú rovnako ako oficiálne tímy a ponúkajú zmluvy a peniaze vlastnému týmu pretekára, pokiaľ dodrží ich podmienky a úlohy. Predstavenie GP kreditov ako peňazí znamená „obchod“, v ktorom uživateľ môže za svoje peniaze kupovať motorky a úpravy ich vzhľadu.

INOVATÍVNE HERNÉ REŽIMY

VÝUKA: Hráčov sprevádza krok za krokom rozprávač a 3D rozhranie a učí ho, ako využiť výhod rôznych simulácií fyzikálnych modelov motoriek v hre. Takisto mu radí, ako pristupovať k zatáčkam, nakláňaniu motorky a pohonnému systému. Vysvetlí mu, ako ovládnuť možnosť nezávislých bŕzd a skrčenej pozície.

REKORDY: V tomto hernom režime hráč musí pokoriť časový rekord na trati za použitia konkrétnej motorky. Každá oficiálna trať má svoju výzvu a všetky sú od začiatku dostupné. V tomto režime môže hráč objaviť a používať motorky, ktoré by inak mohli byť zatienené tými slávnejšími kúskami, vďaka čomu môže objaviť nový svet „továrnych“, „otvorených“ a legendárnych motorek!

SKUTOČNÉ PRETEKY 2014: Úžasne skutočné preteky minulej sezóny MotoGP™! Vžite sa do kože skutočného šampióna triedy MotoGP™ a zmeňte realitu, prípadne znovu prežite tie najviac strhujúce okamžiky majstrovstiev sveta. Každý pretek je uvedený oficiálnymi filmovými záznamami z daného okamžiku MotoGP™ a dáva hráčovi nad hrou plnú kontrolu, bez toho, aby akokoľvek narušovala plynulý zážitok.

ZÁKLADNÉ HERNÉ REŽIMY PÔVODNÉHO MOTOGP™ SÚ V HRE TAKISTO:

 • OKAMŽITÝ PRETEK
 • GRAND PRIX
 • MAJSTROVSTVÁ SVETA
 • PRETEK S ČASOM
 • VÝZVY PRE ŠAMPIÓNOV

Online režim je až pre 12 hráčov:

 • GRAND PRIX ONLINE
 • MAJSTROVSTVÁ SVETA ONLINE
 • MOTOGP™ SPRINT SEASON
 • SPLIT TIMES

 


Aby ste bol(a) zaradený(á) do súťaže, stačí vyplniť v tomto formulári všetky povinné položky a potvrdiť vo formulári odber noviniek.
1. cena PS4 MOTO GP 15
2. cena PS4 MOTO GP 15
3. cena XBO MOTO GP 15
4. cena XBO MOTO GP 15
5. cena XBO MOTO GP 15
Júlové číslo magazínu Generation nájdete na tomto odkaze.
Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 14.07.2015 do 31.07.2015. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe www.Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú cenu od spoločnosti Comgad, MOTO GP 15.
 7. Iné ustanovenia - zaslaním formulára s odpoveďou na súťažnú otázku vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujúcich v rámci súťaže. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely organizátorom a spoločnosti Mission GAMES, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť meno, podobizeň a ostatné materiály o súťažiacich na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora a jeho ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.
 1. Meno a priezvisko(*)
  nesprávny údaj
 2. e-mailová adresa(*)
  nesprávny údaj
 3. Prečo nie som na Gamesite.sk aktívnejší? Systém Disqus je veľmi jednoduchý a možnosť komentovania nevyžaduje žiadnu registráciu.
  Nesprávne vyplnené
 4. Prihlásiť sa k odberu noviniek(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 5. Súhlasím so súťažnými podmienkami(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 6. Si robot?
  Ak nie si človek, choď preč!

Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk