Súťaž o 4x Might and Magic - Heroes 7

Súťaž bola ukončená!
1.cenu v súťaži o 4x Might and Magic - Heroes 7 získava Roman Asztaloš s emailom asti@xxxxxx.xxxx .
2.cenu v súťaži o 4x Might and Magic - Heroes 7 získava Matúš Paukov s emailom hitman3012@xxxxxx.xxxx .
3.cenu v súťaži o 4x Might and Magic - Heroes 7 získava Martin Mečiar s emailom meciar_martin@xxxxxx.xxxx .
4.cenu v súťaži o 4x Might and Magic - Heroes 7 získava Martin Miklian s emailom noopac2@xxxxxx.xxxx .

a

 

 

 

...vám prináša...

 

Originál súťažného obrázka nájdete v Generation magazíne.
Partner súťaže


Najnovší diel série Might & Magic: Heroes s poradovým číslom 7. Prináša Vám staré známe ale aj nové rasy na hranie:

 • Haven
 • Academy
 • Necropolis
 • Stronghold
 • Sylvan
 • Dungeon

Čo nás čaká?

 • Ťahová stratégia, zasadená do hlbokého fantasy sveta
 • Hra sa odohráva po udalostiach z predošlého dielu, teda desať rokov po zavraždení cisárovnej Maeve Falcon. Ríša sa rozpadá a jej udržanie nie je v jednotlivcovi, ale v silnom spojenectve. Nasledujte príbeh, dobrodružstvo a nastoľte nový poriadok, novú ríšu!
 • Tvorcovia sľubujú rešpektovanie tradícií, dôraz na strategický element, silný príbeh a veľmi detailnú grafiku.
 • Kampaň pre jedného hráča zaberie viac než 60 hodín. Viacerí hráči si zahrajú či už lokálne alebo po sieti.

 


Aby ste bol(a) zaradený(á) do súťaže, stačí vyplniť v tomto formulári všetky povinné položky, odpovedať na otázky a potvrdiť vo formulári odber noviniek.
1. cena Might and Magic Heroes VII zberateľská edícia, plagát, USB, tričko, taška, blok
2. cena Might and Magic Heroes VII, USB, tričko, blok
3. cena Might and Magic Heroes VII, tričko, blok
4. cena Might and Magic Heroes VII, taška, blok
Októbrové číslo magazínu Generation nájdete na tomto odkaze.

 

Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 05.10.2015 do 31.10.2015. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe www.Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú cenu od spoločnosti Playman, PC Might and Magic:Heroes 7.
 7. Iné ustanovenia - zaslaním formulára s odpoveďou na súťažnú otázku vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujúcich v rámci súťaže. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely organizátorom a spoločnosti Mission GAMES, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť meno, podobizeň a ostatné materiály o súťažiacich na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora a jeho ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.
 1. Meno a priezvisko(*)
  nesprávny údaj
 2. e-mailová adresa(*)
  nesprávny údaj
 3. Tipnite si aspoň jedno meno(nick) aktériek z titulky(cover) aktuálneho čísla magazínu Generation(46)(*)
  nesprávny údaj
 4. Va aktuálnom čísle mag. Generation 46 sa nachádza preview hry HOMAM 7, na ktorých stranách?(*)
  Nesprávne vyplnené
 5. Prečo nie som na Gamesite.sk aktívnejší? Systém Disqus je veľmi jednoduchý a možnosť komentovania nevyžaduje žiadnu registráciu.
  Nesprávne vyplnené
 6. Prihlásiť sa k odberu noviniek(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 7. Súhlasím so súťažnými podmienkami(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 8. Si robot?
  Ak nie si človek, choď preč!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk