Súťaž o 3x PC Blood Bowl 2

Súťaž bola ukončená!
1.cenu v súťaži o 3x PC Blood Bowl 2 získava Petronela Miklóšová s emailom pmperonela@xxxxxx.xxxx .
2.cenu v súťaži o 3x PC Blood Bowl 2 získava Lubomir Celar s emailom luboscelar@xxxxxx.xxxx .
3.cenu v súťaži o 3x PC Blood Bowl 2 získava Ján Petra s emailom jan.petra.jpa@xxxxxx.xxxx .

a

 

 

 

...vám prináša...

 

Originál súťažného obrázka nájdete v Generation magazíne.
Partner súťaže


Blood Bowl od Cyanide Studio je pokračovanie počítačovej adaptácie slávnej doskovej hry od Games Workshop. Prvého dielu tejto neuveriteľnej ťahovej stratégie, ktorá je pôsobivou zmeskou amerického fotbalu a fantasy sveta Warhammer, sa predalo cez 1 milión kusov. Aj napriek tomu, že hra Blood Bowl 2 zostáva verná základnym pravidlám, vďaka ktorým sa prvý diel tak preslávil, posúva túto licenciu o triedu vyššie! Priamo pre toto pokračovanie bol vyvinutý celkom nový grafický engine, ktorý umožňuje vysoko kvalitný zážitok, grafiku a efekty.

Animácie boli celkom prepracované, dynamické kamery dodávajú zápasom šťavu a uštipačný komentátori Jim Johnson a Bob Bifford verne predvádzajú napätie a atmosféru intenzívnych zápasov v Blood Bowl.V sólovej kampani obsahuje Blood Bowl 2 strhujúce a ambiciózne kampae s príbehom, v ktorom sa hráč ocitá vo vedení jedného z najznámejších týmov Blood Bowl – Reikland Reavers – a vyzývá ho, aby získal späť svoju zašlú slávu prostredníctvom sérií originálnych a skutočne jedinečných a nezabudnuteľných zápasov.

V režime ligy (pre jedného a viac hráčov) sa hráči stanú trénermi vo svete Blood Bowl, kde sa budú starať o svoje kluby, svoje týmy a dokonca i štadióny, ktoré nadobúdajú veľkosť aj dôležitosť podľa toho, ako sa týmu darí. Nová vytrvalostná liga pre viac hráčov bola takisto prepracovaná, aby hráčom ponúkla väčšiu slobodu, hĺbku a interakciu s ostatnými trenérmi – napr. na trhu hráčov, kde tréneri môžu nakupovať a predávať hráčov Blood Bowl, aby si vybudovali svoj tím snov!

Hra ponúka:

 • Celkom nový grafický engine a nová dynamická kamera vdychujú život intenzívnym zápasom v Blood Bowl.
 • Strhujúca sólová kampaň so silným príbehom hráča uvrhne do vedenia jedného z najcharakteristickejších týmov Blood Bowl.
 • Nová navrhnutá vytrvalostné liga pre viac hráčov, v ktorom môžu trenéri z celého sveta spravovať svoje kluby a štadióny a viesť svoje týmy k víťazstvu.
 • Trh, na ktorom tréneri môžu nakupovať a predávať hráčov!

Aby ste bol(a) zaradený(á) do súťaže, stačí vyplniť v tomto formulári všetky povinné položky a potvrdiť vo formulári odber noviniek.
1. cena PC Blood Bowl 2
2. cena PC Blood Bowl 2
3. cena PC Blood Bowl 2
Augustové číslo magazínu Generation nájdete na tomto odkaze.

 

Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 05.10.2015 do 31.10.2015. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe www.Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú cenu od spoločnosti Comgad, PC Blood Bowl 2.
 7. Iné ustanovenia - zaslaním formulára s odpoveďou na súťažnú otázku vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujúcich v rámci súťaže. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely organizátorom a spoločnosti Mission GAMES, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť meno, podobizeň a ostatné materiály o súťažiacich na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora a jeho ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.
 1. Meno a priezvisko(*)
  nesprávny údaj
 2. e-mailová adresa(*)
  nesprávny údaj
 3. Od ktorého roku vychádza magazín Generation?(*)
  nesprávny údaj
 4. Ktorý volant sme recenzovali v aktuálnom čísle magazínu Generation?(*)
  Nesprávne vyplnené
 5. Prihlásiť sa k odberu noviniek(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 6. Súhlasím so súťažnými podmienkami(*)
  potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
 7. Si robot?
  Ak nie si človek, choď preč!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk