Vyhraj 2x DOOM pre PC s ASUS ROG a Gamesite.sk

Vyhraj 2x DOOM pre PC s ASUS ROG a Gamesite.sk

Tohtoročný Doom je už pár dní na svete a viacerí z vás si ho už vychutnávajú plnými dúškami. Niektorí čakajú na zľavy, rôzne akcie, alebo aj súťaže, podobné tejto, ktorú sme pre vás prichystali v spolupráci s ASUS ROG.

Recenzie na hru dostávajú zaujímavé hodnotenia a ani naša recenzia sa dobrému hodnoteniu nevyhla. Hra je naozaj rýchla, chytľavá a brutálna zároveň, čož si niektorí z vás mohli vyskúšať už pri jej predchodcoch. Doom bol vždy synonymom brutality a ani teraz tomu nie je ináč a v hre si užijete naozaj dostatok akcie.

Do žrebovania sa dostanú tí z vás, ktorí správne odpovedia na veľmi jednoduché 2 otázočky. Samozrejme musí mať vyplnené všetky povinné políčka, ináč bude zo súťaže diskvalifikovaný. Súťaž potrvá do 4.7. Hrajeme o 2x PC kľúč k hre a 2x multiplayer packy. Ide teda o 2 ceny, veľmi zaujímavé pre každého, kto hru ešte nevlastní.

Všetkým vám želám aby odpovede boli len správne a aby som pri žrebovaní potešil tých dvoch správnych, ktorí by hru mali zaslúžene vyhrať.

Pre zapojenie do súťaže stačí správne odpovedať na dve súťažné otázky, vypísať svoje údaje a odoslať. Veľmi jednoduché.


1. cena PC DOOM+Multiplayer pack
2. cena PC DOOM+Multiplayer pack

Hru DOOM navyše môžete získať spolu s produktami ASUS, zo série R.O.G, úplne zadarmo. Viac informácií o tejto akcii nájdete tu.

Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 27.06.2016 do 04.07.2016. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú cenu od spoločnosti ASUS, jednu z 2 cien od tejto spoločnosti.
 7. Iné ustanovenia - Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže organizátorovi súťaže dobrovoľne a po dôkladnom zvážení bezvýhradný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, pre účely uskutočnenia tejto súťaže a identifikácie výhercu, a to na dobu počas trvania súťaže o Dell príslušenstvo. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva vyplývajúce najmä z ustanovenia § 28 anasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.

 

Informácia: Súťaž bola ukončená!
Gratulujeme

Výhercovia

 • 1. cena: Matúš B. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • 2. cena: Nikolas K. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Informácia: Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk