Veľká 3-mesačná súťaž o herný notebook Alienware 17 r3-prvá časť (58)

 

 

 

a

 

 

 

...vám prináša...

 

Tip: Originál súťažného obrázka so súťažnou otázkou nájdete v Generation magazíne číslo 58.
Partner súťaže


Viacerí z vás, ktorí čítate tento príspevok, určite poznáte značku Alienware. Už dlhé roky nám prináša len to najlepšie v obalsti herných notebookov. Práve na našom portáli si budete mať možnosť zasúťažiť o tento nadupaný notebook s označením r3 a veľkosťou obrazovky 17 palcov s UHD rozlíšením. O výkon notebooku sa postará INTEL procesor SKYLAKE 6700HK, a sekundovať mu budú DDR4 pamäte s dnes už štandardnými 16GB. Grafický výkon má na starosti mobilná verzia kvalitnej nVidia GTX980M so 4GB RAM.

Samozrejme, nemôže chýbať dostatok voľného priestoru pre nainštalované hry. Kapacita 1TB HDD na dáta a rýchly SSD s veľkosťou 256GB vám na systém a aplikácie budú stačiť bez problémov. Nakoniec, aby sme nezabudli, ako OS poslúži Windows 10, vďaka ktorému si zahráte aj tie najnovšie pecky z herného sveta. Hodnota tohto herného giganta je cca 2500 eur.

Kompletná zostava výherného notebooku:

 • CPU: i7-6700HK
 • RAM: 16GB DDR4
 • HDD: 256GB SSD+1TB HDD
 • GPU: 4GB nVidia 980M
 • Display: 17.3" UHD 3840 x 2160
 • OS: Win 10

Samotná súťaž bude prebiehať 3 mesiace. V októbrovom(58), novembrovom(59) a decembrovom(60) čísle magazínu Generation nájdete súťažné plagáty, ktoré budú obsahovať otázku. Na túto otázku musíte správne odpovedať v príslušnom súťažnom článku u nás na webe(teraz sa nachádzate v článku pre číslo 58). Otázka z magazínu číslo 58 musí byť zodpovedaná v súťažnom článku číslo 58 atď. Každý súťažný článok ostáva aktívny len po dobu, kým nevyjde nové číslo a nezverejníme novú otázku.

Žrebovať budeme LEN zo súťažiacich, ktorí stihli odpovedať v prvom, druhom, ale aj treťom súťažnom článku. Nestačí zodpovedať len jednu otázku.

Súťaž bude ukončená 31.12.2016 a vyžrebovaná v priebehu nasledujúcich dní, najneskôr však do 7.1.2017. Výhru zašleme následne kuriérskou spoločnosťou výhercovi.


1. cena herný notebook Alienware 17 r3
Tip: Aktuálne číslo magazínu Generation nájdete na internetových stránkach www.generation.sk.

Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 04.10.2016 do 31.12.2016. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže, najneskôr do 7.1.2017.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplnených troch formulárov na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne a správne všetky tri formuláre. Formuláre sú zverejnený na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž v príslušnom období.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí správne vyplnili a zaslali všetky tri formuláre s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do 7.1.2017 na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výherca získa cenu od spoločnosti Alienware.
 7. Iné ustanovenia - Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže organizátorovi súťaže dobrovoľne a po dôkladnom zvážení bezvýhradný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, pre účely uskutočnenia tejto súťaže a identifikácie výhercu, a to na dobu počas trvania súťaže o herný notebook Alienware 17 r3. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva vyplývajúce najmä z ustanovenia § 28 anasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.
 10. Daňové povinnosti - Výherca je povinný si vysporiadať svoje daňové povinnosti po prevzatí výhry.

 

Informácia: Súťaž bola ukončená!
Gratulujeme

Výhercovia

 • 1. cena: Tibor V. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Informácia: Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk