Súťaž o Gigabyte Z270 Gaming K3

Súťaž o Gigabyte Z270 Gaming K3

 

Gigabyte patrí k jednej z naj značiek čo sa týka matičných dosiek, alebo grafických kariet. My to môžeme len a len potvrdiť a vy sa o tom budete môcť presvedčiť taktiež, ak by ste sa stali výhercom MB Gigabyte Z270 Gaming K3, o ktorú si zasúťažíte spolu s nami a spoločnosťou GIGABYTE.

Keď sme šli recenzovať túto dosku, ani sme len netušili, že v testoch dopadne tak ako dopadla, na jedničku. Dano si pri testovačke nesťažoval a keby sme ju nemuseli vrátiť, tak ju berie všetkými 10timi do svojho compu. Nebudem sa tu o nej viac rozpisovať, lebo by to bolo zbytočné. Určite ste si ju viacerí z vás prečítali u nás na webe, onedlho ju nájdete aj v najbližšom čísle magazínu Generation s číslom 63(je dosť možné, že v dobe, keď toto čítate už je Generation 63 online). My budeme mať na vás 2 otázočky. Jedna sa bude týkať recenzie MB o ktorú súťažíme, a druhá sa bude týkať jej silnejšej sestričky s označením Gigabyte Z270X Gaming 5.

Poďme teda súťažiť. Na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. odpovedzte na tieto dve jednoduché otázočky.

 1. koľko hviezdičiek dostala doska Gigabyte Z270 Gaming K3 v našej recenzii?
 2. na ktorej dvojstránke v magazíne Generation sa nachádza recenzia dosky Gigabyte Aorus Z270X Gaming 5?

 


1. cena Gigabyte Z270 Gaming K3
2. cena tričko, taška, pero a pohár spoločnosti Gigabyte
3. cena tričko, taška a pero spoločnosti Gigabyte

Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 4.3.2017 do 12.3.2017. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním emailu so správnou odpoveďou, v časti Súťaž. Každý email prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí správne odpovedali na súťažné otázky.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí odoslali email s odpoveďami na súťažné otázky. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výhercovia získajú jednu z troch cien od spoločnosti Gigabyte.
 7. Iné ustanovenia - Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže organizátorovi súťaže dobrovoľne a po dôkladnom zvážení bezvýhradný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, pre účely uskutočnenia tejto súťaže a identifikácie výhercu, a to na dobu počas trvania súťaže o Gigabyte Z270 Gaming K3. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva vyplývajúce najmä z ustanovenia § 28 anasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.

 

 

Informácia: Súťaž bola ukončená!
Gratulujeme

Výhercovia

 • 1. cena: Emil J. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • 2. cena: Richard H. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • 3. cena: Ľubica Š. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Informácia: Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk