2017

Bilancovanie je už tradičným aktom, ktorý robí väčšina z nás. Pomáha nám zrekapitulovať, čo sme zažili, a teda sa naučiť…