Downguard

PC

Nikomu netreba predstavovať sériu Elder Scrolls, a rovnako určite nikomu nebude treba predstavovať ani jej podtitul Skyrim. Vydávatelia tejto veľmi úspešnej série…