humanity

The Duke: Fate of Humanity je spoločný výtvor fanúšikov Duke Nukema a tento krátky film považujú ako vďaku vývojárom, ktorí…