misie

PC

Ubisoft zverejnil nové video, v ktorom vám dvaja z vývojárov, Mark Thompson a Jamie Keen, zas o čosi podrobnejšie predvedú…