muzeum

PC

Veľa zaujímavých pre niekoho nových informácii objavíme v originálnom českom projekte. Ide o prvé české virtuálne múzeum PC. Staršia generácia…