odhalil

Bioware na svojej oficiálnej stránke umiestnil nejasný odpočet. Odpočet sa skončí v pondelok, a čo odpočítava sa môže každý len…