PES2019

PC

Futbalové hry rozdeľujeme na dve kategórie. Tie čo sa volajú FIFA a tie čo sa nevolajú FIFA. Napriek dominancii série od…