počet hráčov

Podľa výskumov Park Associates sa počet Američanov, ktorí hrajú hry aspoň jednu hodinu mesačne, zvýšil na 135 miliónov z povôdných…