rising

Celý internet je zaplnený stránkami a návodmi, ako získať jednotlivé achievementy alebo, ak chcete, ocenenia v stovkách rôznych hier pre dosiahnutie toho…

Dead Rising 2 : Case West vyjde podľa slov Capcomu už v decembri. Bližší dátum nebol prezradený. Rozšírenie sa odohráva…