Source Engine

Valve najala členov z modderskej komunity na tvorbu hry v Source Engine. Po dvoch rokoch vývoja uzrie hra svetlo sveta s názvom Alien…