terry cavanagh

iOS

Miniatúrny trojuholník uväznený v okolí implodujúceho šesťuholníku. Hráč musí s trojuholníkom manévrovať tak, aby sa nezrazil so stenami, ktoré šesťuholník -…