UbiWorkShop

A konkrétne sa podielať na vytváraní encyklopédie Assassin’s Creed? Jednou z mnoha vecí, ktoré musíte spraviť je otvorenie tejto novinky.…