vg247.com

Karl Stewart, viceprezident marketingu spoločnosti Square Enix, odhalil, že sa chystajú na zajtrajší ceremoniál VGX 2013. Tu dnes naopak máme vyjadrenie…