Gamesite deťom – Vianoce 2014 – úspešne za nami

Gamesite deťom – Vianoce 2014 – úspešne za nami

Už od zrodu portálu GAMESITE.SK v roku 2009 sa naša redakcia prostredníctvom projektu GAMESITE DEŤOM každoročne snaží vyčarovať trochu radosti na detských tvárach. Ani rok 2014 v našom zámere pomáhať nič nezmenil. Sponzorské dary a príspevky, ktoré sa nám podarilo vyzbierať od vás, milí čitatelia, našli svoj nový domov tesne pred Štedrým dňom – v utorok 23.12.2014.

Uplynulý rok (2014) bol z pohľadu nášho charitatívneho projektu iný. Zlomový. Môžeme ho považovať za rok začiatku zmien, ktoré si pre našich najmenších pripravujeme a postupne budeme implementovať.

ČO NÁS VEDIE K ZMENÁM?

Vrásky na čele nám pribúdajú vďaka štyrom hlavným nedostatkom, ktoré pozorujeme. Základným a najväčším je neustále sa zmenšujúca podpora a účasť zo strany našich fanúšikov a niektorých sponzorov. V porovnaní s prvými ročníkmi zbierok sa počet príspevkov neustále znižuje. Domnievame sa, že tí, ktorí mohli a chceli prispievať, už svoje možnosti vyčerpali, a nových fanúšikov, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku týmto spôsobom, doposiaľ nepribudlo toľko, aby sme tento negatívny trend boli schopní zvrátiť.

Ďalším veľkým sklamaním pre nás bola ignorácia nášho projektu tretími stranami. S návrhom na spoluprácu sme oslovili pomerne veľké množstvo firiem. Žiaľ, okrem jedného zamietavého stanoviska (ktoré si vážime, a veľmi pekne za neho ďakujeme) sa nám zvyšné spoločnosti k návrhu vôbec nevyjadrili a úplne nás odignorovali.

Tretím kameňom úrazu, na ktorý pravidelne narážame, je počítačový hardvér. Rôznymi cestami sa nám do rúk dostávajú použité počítačové zostavy alebo komponenty, z ktorých sa snažíme poskladať kompletný a zmysluplný pracovno-herný nástroj. Často sa dostaneme do patovej situácie, kde nám chýba niektorý z kľúčových komponentov, alebo keď sa už poskladaná a funkčná zostava „zosype“. Táto situácia sa zopakovala už niekoľkokrát a my sme museli naozaj veľmi promptne reagovať a lepiť vzniknutú dieru na poslednú chvíľu. Obávame sa, že takto poskladané a darované zostavy nemusia mať dlhú životnosť a teda radosť, ktorú takto sprostredkujeme, môže mať pomerne krátke trvanie. Nevieme nijako garantovať funkčnosť a môžeme len dúfať, že všetko bude fungovať ako má čo najdlhšie.

Posledným a veľmi závažným iniciátorom zmien je fakt, že spolupráca s niektorými detskými domovmi a ich zástupcami nebola na takej úrovni, ako sme si predstavovali. Nechceme a nebudeme to ďalej konkretizovať, ani ohovárať, radšej to zovšeobecníme do dvoch širších tém. Stali sa nám prípady, keď zástupca detského domova (riaditeľ/ka) neprišiel na vopred dohodnuté stretnutie a odovzdávanie príspevkov, ktoré sme vyzbierali a priniesli. V detskom domove nás nikto neočakával a avizované fotenie a ani rozhovor teda nebolo možné zrealizovať. Miesto toho nám bolo službukonajúcim pracovníkom detského domova stroho povedané, aby sme všetko, čo máme zložili do prázdnej izby. Na náš následný telefonát a neprijatý hovor nebola žiadna odozva.

Skutočnosť, ktorú chceme najviac zdôrazniť a zvýrazniť v súvislosti s fungovaním detských domovov, ktoré sme mali možnosť navštíviť a pozorovať, je naše smutné konštatovanie. Vo veľkej časti zariadení sme cítili nezáujem o deti a dianie okolo nich. Vychovávateľky a vychovávatelia, s ktorými sme sa v niektorých prípadoch stretli, pôsobili hrubo, neangažovane a chladne. Sme si vedomí faktu, že každý z nás môže mať zlý deň, ale tento typ práce si podľa nás vyžaduje úplne iný prístup, pretože je veľmi dôležitým poslaním v živote opustených detí. Nemal by byť braný ako obyčajné povolanie.

Touto cestou by sme chceli vzdať hold všetkým tým riaditeľkám, vychovávateľkám a vychovávateľom, sociálnym pracovníkom i ostatným zamestnancom detských domovov, z ktorých bolo cítiť ozajstný záujem o deti, ich dobro a budúcnosť. Ďakujeme za milé slová, poďakovania, aj ukážky fungovania vašich zvereneckých domácností. Ďakujeme za to, že investujete svoj čas, svoju energiu, lásku a dušu tam, kde je veľmi potrebná.

ZMENY

Pri plánovaní akcie GAMESITE DEŤOM – VIANOCE 2014 sme dospeli k záveru, že nastal čas posunúť sa s našim projektom o krok ďalej a ponúknuť tak našu pomoc inému typu sociálne znevýhodnených detí. Vybrali sme si deti žijúce v náhradnej rodinnej starostlivosti, konkrétne v pestúnskej starostlivosti. V súčasnosti sa nám táto cesta zdá byť správnejšia, minimálne s prihliadnutím na fakt, že deti umiestňované v pestúnskej starostlivosti sú špecificky vybrané a novou rodinou naozaj chcené. Omnoho potešujúcejšie je ale zistenie, že tieto deti nie sú brané ako cudzie, práve naopak. Po pomerne krátkom čase sa dokážu stať plnohodnotnými členmi rodiny a nespochybniteľne do nej zapadnúť. Rozdiel medzi tým, ako sú vnímané tieto deti a deti v detských domovoch je markantný. Rozhodli sme sa preto pomôcť práve týmto rodinám. Veríme, že radosť, ktorú sprostredkujeme bude dvojnásobná, pretože tak ako potešíme deti, potešíme aj ich náhradných a obetavých rodičov.

SPOLUPRÁCA

O spoluprácu pri hľadaní vhodných rodín sme poprosili dve neziskové organizácie, ktoré sa v rámci svojich aktivít intenzívne venujú takémuto typu rodín. Konkrétne sme oslovili MIESTO POD SLNKOM, n.o. a občianske združenie NÁVRAT.

Z oboch organizácií sme dostali kladnú odozvu a potešila nás ochota nájsť rodiny vhodné pre náš projekt, ako aj potenciál pre dlhšiu spoluprácu.

VIANOCE 2014

Ako už bolo v úvode spomínané, tohtoročné vianočné odovzdávanie bolo realizované tesne pred Štedrým dňom, v utorok 23.12.2014. Opäť sme sa zamerali na východné Slovensko. Tentokrát sme ale navštívili v rámci jedného dňa dve miesta. Najprv sme boli v Prešove a odtiaľ sme sa vybrali do obce Poproč (pri Jasove).

V Prešove sme navštívili miestnu pobočku občianskeho združenia Návrat, kde sme mali dohodnuté stretnutie s pestúnskou rodinou, ktorú sme si po vzájomných konzultáciách vybrali. S prihliadnutím na ich súkromie a pohodlie sme sa dohodli na odovzdávaní na neutrálnej pôde. Z rovnakého dôvodu nebudeme uvádzať mená, ani ďalšie špecifickejšie informácie. Po krátkej chvíli od nášho príchodu na miesto sa otvorili dvere miestnosti, kde sme sedeli a netrpezlivo očakávali príchod pestúnskej rodinky. Štyri nesmelé očká, ktoré nevedeli, čo môžu očakávať, boli nasledované hlavou rodiny. Po krátkom rozhovore, v ktorom sme sa vzájomne predstavili a vysvetlili si podstatu nášho projektu, sme priniesli balík, ktorý sme pre deti mali prichystaný. Najväčším lákadlom bola najnovšia generácia hernej konzoly Xbox 360 aj s pohybovým senzorom Kinect. K tomu bolo pribalených niekoľko novších i starších herných titulov, medzi ktorými nechýbal štartovací balíček Disney Infinity, momentálne medzi deťmi veľmi obľúbený. Okrem hernej konzoly deti dostali aj pár drobností, ktoré sa nám podarilo vyzbierať. Knihy, plyšové hračky a našla sa tam aj spoločenská hra. Toto všetko od Vianoc patrí domácnosti, v ktorej žijú tri deti v pestúnskej starostlivosti a ďalšie dve, ktoré sú umiestnené v profesionálnej náhradnej starostlivosti. Pevne veríme, že z darčekov majú veľkú radosť a že ich využívajú naplno.

Druhá rodina, ktorú sme pri finišovaní vianočných príprav navštívili, žije v obci Poproč. Opäť sa zámerne vyhneme zdieľaniu konkrétnych informácií. O pomoc pre túto rodinu nás veľmi úpenlivo požiadali z organizácie Miesto pod Slnkom. Rodinu tvoria dvaja chlapci a otec, ktorý sa o nich sám stará najlepšie, ako je to možné. Chlapci donedávna využívali starší požičaný počítač, ktorý sa im, žiaľ, pokazil, a to im značne skomplikovalo prípravu do školy. Rozhodli sme sa zareagovať a vzniknutú dieru zaplátať. Tesne po obede sme zavítali k nim domov a priniesli sme im kompletný počítač s LCD monitorom a kôpkou počítačových hier. Popri montáži a demonštrácii počítačovej zostavy sme sa dozvedeli, že minimálne jeden z chlapcov pozná našu stránku GAMESITE.SK a ostal veľmi prekvapený, že sme si našli cestu priamo k nim. Veríme, že si prečíta aj tento článok a s úsmevom na nás bude dlho spomínať.

Pripravenú sme mali ešte jednu kompletnú počítačovú zostavu, ktorá mala byť v daný deň odovzdaná, avšak občas veci nevyjdú úplne tak, akoby sme si predstavovali, a preto bude táto zostava súčasťou nášho nasledujúceho odovzdania pri príležitosti MDD.

POĎAKOVANIE

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii zbierky GAMESITE DEŤOM – Vianoce 2014. Kompletný zoznam ľudí, od ktorých sme príspevky obdržali, nájdete na konci článku. Ďakujeme spoločnosti Microsoft, ktorá dodala hernú konzolu Xbox 360 s pohybovým senzorom Kinect, ako aj slušný balík hier na čele so štartovacím balíčkom Disney Infinity. Ďakujeme inzertnému serveru Senzabazár za dodanie gitary so zosilňovačom (tie zatiaľ neboli odovzdané a prenášajú sa do zbiery k MDD 2015).

Veľmi pekne ďakujeme všetkým prispievateľom z radu našich fanúšikov. Možno to ani neviete, ale spravili ste veľkú vec.

Ďakujeme organizáciám Miesto pod Slnkom a Návrat za skvelú spoluprácu a pomoc pri nájdení vhodných rodín pre náš projekt.

Osobne chcem povedať veľké ďakujem Lenke, ktorá nemalým dielom pomohla s realizáciou celého projektu a v daný utorok trpezlivo a ochotne plnila aj úlohu diaľkového taxikára.

NÁVRHY

Už dlhší čas sa pohrávame s myšlienkou založiť vlastnú neziskovú organizáciu, ktorá by nám pomohla eliminovať nedostatky, ktoré pri realizácii nášho charitatívneho projektu pozorujeme. Tu sa však na svetlo sveta dostáva dôležitá otázka. Stretne sa táto iniciatíva s pozitívnou odozvou od našich čitateľov? Sú ľudia ochotní prispieť finančne (či už vo forme dobrovoľného voliteľného príspevku na účet, alebo formou 2% z daní)? Rozumieme tomu, že nie každý má hry, ktorými môže alebo chce prispieť. Preto prichádzame s takouto myšlienkou. Potrebujeme k tomu váš názor a vašu aktívnu odozvu. Potrebujeme vedieť, ktorým smerom sa máme vydať, aby sme smerovali našu energiu a čas k niečomu, čo bude úspešné.

OTVORENÁ DISKUSIA

Týmto by sme chceli rozprúdiť diskusiu na túto tému. My svoju predstavu už máme, ale radi by sme sa dozvedeli aj váš názor. Využite preto možnosť vyjadriť sa pod článkom, e-mailom alebo prostredníctvom našich stránok na Facebooku (GS, GSD). Páči sa vám smer, ktorým sme posunuli náš projekt? Čo si myslíte o iniciatíve založiť neziskovú organizáciu? Prispeli by ste v takomto prípade? Máte pre nás nejaké iné návrhy?

DO ZBIERKY GAMESITE DEŤOM – VIANOCE 2014 PRISPELI:

Emil Jakubčo

Martin Mečiar

Rastislav Lukáč

Erik Stopka

Lukáš Matijka

Microsoft

Inzertný server Senzabazár

ShamanTM

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

Sledujte nás

Odber noviniek

Gamesite.sk
Zoznam.sk