Súťaž o PlayStation 4 Slim (500GB)

 

 

a

 

 

 

...vám prináša...

 

Tip: Originál súťažného obrázka nájdete v Generation magazíne.
Partner súťaže


Vnútornosti hernej konzoly Sony PlayStation 4 Slim boli značne vylepšené. Tým sa znížila jej veľkosť o viac než 30% a hmotnosť o 25% oproti predošlému modelu. Tento tenší model je navyše úspornejší a spotrebuje o viac než 30% menej energie.

PARAMETRE:

 • CPU: 8 jadrový procesor x86-64 AMD Jaguar
 • GPU: 1.84 TFLOPS AMD
 • Pamäť: GDDR5 8GB
 • Mechanika: Blu-ray
 • HDD: 500GB
 • Bezdrôtové spojenie: Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 2.1

KONEKTORY:

 • 2x USB 3.0
 • HDMI výstup
 • Optický zvukový výstup
 • Vstup pre LAN kábel
 • AUX konektor (pre PlayStation kameru)

OVLÁDAČ DUALSHOCK 4:

 • Moderný a praktický dizajn
 • Pohodlné držanie v ruke
 • Presné ovládanie, rýchlejšia odozva
 • Inovatívne ovládacie prvky:
 • Tlačidlo Options/Share pre zdielanie najlepších momentov s priateľmi
 • Dotyková plocha Touch pad
 • Mikrofón (Mono)
 • Výstup pre slúchadlá (Stereo)
 • Svetelná lišta - Light Bar (pre snímanie ovládača kamerou)
 • Ovládanie známe z DS3:
 • Funkčné tlačidlá
 • PS tlačidlo, tlačidlá - L,L1,P,P1
 • Presnejší pohybový snímač
 • Duálne vibrácie
 • Dve analógové páčky R3/L3

OBSAH BALENIA:

 • Konzola Sony PlayStation 4 Slim (500GB)
 • Ovládač Dualshock 4
 • Drôtové mono-slúchadlo s mikrofónom
 • Sieťový kábel (1,5m)
 • HDMI kábel (2m)
 • USB kábel (1,5m)

Playstation 4 SLIM si viete zakúpiť v obľúbenom hernom eshope GameExpres.sk


1. cena PlayStation 4 Slim (500GB)
Tip: Aktuálne číslo magazínu Generation nájdete na internetových stránkach www.generation.sk.

Zobraziť súťažné podmienky

Podmienky súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Mission GAMES, s. r.o., IČO: 46 548 645, so sídlom: Železiarenská 39, 040 15, Košice 15. Zapísaná: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka 29527/V, značka sro. (ďalej spolu len „organizátor“).
 2. Trvanie súťaže – súťaž bude prebiehať od 08.11.2016 do 16.12.2016. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení súťaže.
 3. Účastník súťaže - účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci organizátora, ako aj ich príbuzní.
 4. Pravidlá súťaže - súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže zaslaním vyplneného formulára na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž. Každý formulár prejde vyhodnotením a do žrebovania o výhru budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí vyplnia kompletne formulár. Formulár je zverejnený na webe Gamesite.sk, v časti Súťaž.
 5. Výherca - výhercami sa stanú súťažiaci, ktorých organizátor na konci súťaže vyžrebuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí vyplnili a zaslali formulár s odpoveďou na webe www.gamesite.sk, v časti Súťaž. Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do týždňa od vyžrebovania výhercov na webe www.gamesite.sk.
 6. Výhra – výherca získa cenu od spoločnosti SONY.
 7. Iné ustanovenia - Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže organizátorovi súťaže dobrovoľne a po dôkladnom zvážení bezvýhradný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, pre účely uskutočnenia tejto súťaže a identifikácie výhercu, a to na dobu počas trvania súťaže o Playstation 4 SLIM. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva vyplývajúce najmä z ustanovenia § 28 anasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 8. Osobitné ustanovenia - Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 9. Záverečné ustanovenia - Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže a na webovej stránke www.gamesite.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť. Pri podozrení z manipulácie v súťaži si organizátor vyhradzuje právo daného účastníka vylúčiť zo súťaže.

 

nesprávny údaj
nesprávny údaj
potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.
potrebné zaškrtnúť v prípade ak sa chcete zaradiť do súťaže.

Playstation 4 SLIM si viete zakúpiť v obľúbenom hernom eshope GameExpres.sk

 

Informácia: Súťaž bola ukončená!
Gratulujeme

Výhercovia

 • 1. cena: Daniela L. (daniela.lisa@xxxxxx.xxxx)
Informácia: Súťaž bola ukončená!

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk