hráčkach

Keď som na vysokej škole chodila na predmet Umenie 20. storočia, jedného dňa sa nás profesorka opýtala: „Prečo umelec tvorí?“…